Wizja Absolwenta
Absolwent Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori „HORME” będzie posiadał: wiadomości i umiejętności pozwalające umożliwiające dalszą edukację oraz niezbędne do samodzielnego życia, zasoby, które pozwolą niezależnie myśleć, być konsekwentnym i odpowiedzialnym w postępowaniu, umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z drugim człowiekiem, odwagę, by werbalizować swoje emocje i potrzeby, bronić swojego zdania, przy zachowaniu szacunku do drugiego człowieka, wewnętrzny spokój i szczęście.