Maria Montessori to włoska lekarka i nauczycielka żyjącą w latach 1870 – 1952. Stworzyła metodę pedagogiczną opierającą się na bezpośrednim doświadczeniu. Wielką wagę przykładała do poznawania rzeczywistości poprzez zmysły. Bazowała na naturalnej ciekawości dziecka i motywacji wewnętrznej. Priorytetem jest wspieranie talentów i zainteresowań dzieci.

Obecnie na świecie istnieje ponad 25 000 szkół w 140 krajach. Wśród najbardziej znanych absolwentów szkół prowadzonych metodą Montessori są: Sergey Brin i Larry Page (twórcy Google), Katherine Graham (właścicielka dziennika Washington Post), Gabriel Garcia Marquez (pisarz), Jeff Bezos (założyciel witryny Amazon), Jimmy Wales (założyciel Wikipedii), książe William i książę Harry, George Clooney (aktor), Beyonce Knowles (piosenkarka).

„Powinniśmy zauważyć osobowość dziecka, która pragnie rosnąć. Osobowość ta przejawia inicjatywę, wybiera sobie rodzaj pracy i ją wykonuje, zmienia ją w zależności od swoich potrzeb wewnętrznych, nie szczędzi wysiłku, raczej go szuka. Z ogromną radością pokonuje przeszkody w ramach swoich możliwości. Jest na tyle społeczna, że chce się ze wszystkimi podzielić osiągnięciami, odkryciami i małymi zwycięstwami, których dokonała. Nie ma potrzeby ingerowania. Takie jest motto wychowawcy: „Czekaj obserwując.”

Metoda Montessori zakłada, że błąd jest naszym przyjacielem. Uczymy nasze Dzieci wyciągania wniosków, szukania rozwiązań i odpowiedzialności za siebie. Z tego powodu w naszej szkole nie pracujemy dla ocen (istnieje jedynie ocena opisowa postępów dziecka).