Plan dnia

Szkoła pracuje w godzinach 7:00 – 17:30. Zajęcia edukacyjne zaczynają się o godzinie 8.00, a kończą o godzinie 15.00. Plan dnia zawiera wyjście poza teren szkoły (spacer, plac zabaw, itp.). Przerwy w czasie pracy własnej Uczeń ustala samodzielnie, w zależności od potrzeb. Od godziny 15.00 do 17.30 odbywają się zajęcia dodatkowe oraz świetlica.

 

Przykładowy plan dnia grupy edukacji wczesnoszkolnej
7:00 - 8:00 Świetlica poranna
8:00 - 12:00 Praca własna (w tym język angielski)
12:00 - 12:30 Obiad
12:30 - 13:15 Zajęcia komputerowe/Zajęcia plastyczne/Zajęcia muzyczne
13:15 - 14:30 Rekreacja/W-F
14:30 - 15:00 Podwieczorek
15:00 - 17:30 Świetlica popołudniowa/Zajęcia dodatkowe