Misja
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori „HORME” jest szkołą pracującą według założeń metody stworzonej przez Marię Montessori. Misją naszej Szkoły jest stworzenie miejsca przyjaznego dla Dzieci, Rodziców i Nauczycieli. Naszym najważniejszym celem jest wychowanie do wartości. Chcemy, by nasi Uczniowie zostali w przyszłości odpowiedzialnymi, pewnymi siebie i cieszącymi się życiem ludźmi.

 

Dzięki przygotowanemu otoczeniu tworzymy możliwości do samodzielnego rozwoju. Dbamy o pielęgnowanie entuzjazmu w zdobywaniu wiedzy. Nasza Szkoła zapewnia nauczanie na wysokim poziomie, opierając się na materiale edukacyjnym Marii Montessori.

 

Pracujemy zgodnie z wymaganiami Podstawy Programowej dla Szkół Podstawowych. Patrzymy na każde Dziecko indywidualnie, by bazując na predyspozycjach, rozwijać jego talenty. Nasi Uczniowie budują w sobie adekwatne poczucie własnej wartości, ucząc się samooceny i rozwijając motywację wewnętrzną. Kładziemy nacisk na poszanowanie wolności i godności drugiego człowieka. Szanujemy różnorodność, kształtujemy otwartość i empatię w stosunku do drugiego człowieka.
 

Cele
Wspieranie ucznia w: zdobywaniu wiedzy Dokonywaniu wyborów planowaniu i wywiązywaniu się z zadań rozwijaniu pewności siebie, opartej na dokonywaniu adekwatnej samooceny pracy zespołowej i indywidualnej kształtowaniu samodyscypliny pobudzaniu tolerancji i empatii.