Często zadawane pytania

W naszej szkole nie mamy ocen, podręczników, 45-minutowych jednostek lekcyjnych oraz zadań domowych. Dziecko w filozofii Montessori musi mieć przestrzeń, by harmonijnie się rozwijać. Uczeń otrzymuje wolność, która ma wiązać się z odpowiedzialnością i szacunekiem dla siebie i drugiego człowieka. W naszej szkole podążamy indywidualnie za Uczniem, rozwijając jego talenty, wspierając w pokonywaniu trudności. Bardzo zależy nam na ścisłej współpracy z Rodzicami.

Nasi Uczniowie realizują podstawę programową zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przygotowane otoczenie naszych klas zawiera materiały edukacyjne, które pozwalają na jej opanowanie. Dzięki pobudzaniu ciekawości świata i zainteresowań dziecka, uczniowie naszej szkoły korzystają z wielu źródeł wiedzy i znacznie wykraczają poza ramy podstawy programowej.

Monitorowanie postępów dziecka polega na obserwacji przez nauczycieli w klasie. Podczas indywidualnych rozmów z Rodzicami przedstawiana jest wiedza o Uczniu – o jego sukcesach oraz treściach, które wymagają jeszcze pracy. Ponadto rodzice otrzymują informacje opisowe o dziecku, które przedstawiają obraz pracy dziecka w szkole. Jest to dla Rodziców o wiele bardziej zrozumiałe niż ocena cyfrowa.

Nasze klasy opieramy na tzw. „systemie rodziny”. Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności społeczne i wzajemnie się uczyć. W czasie trwania etapu edukacyjnego dziecko może postawić się zarówno w roli „młodszego”, „średniego” i „najstarszego” oraz ćwiczyć kompetencje związane z danym etapem. Brak podziału na roczniki pozwala także dzieciom w naturalny sposób i we własnym tempie pracować z materiałem bez porównywania się z innymi.

Nasza szkoła wspiera nie tylko rozwój edukacyjny dzieci, ale także przygotowuje dziecko społecznie oraz emocjonalnie do funkcjonowania w społeczności. Dzieci uczą się systematyczności, obowiązkowości, planowania, myślenia, współpracy. Najważniejsza jest dla nas motywacja wewnętrzna i budowanie pewności siebie. Dziecko wdrażane jest do odpowiedzialnego podejmowania decyzji, samodzielnego poszukiwania odpowiedzi i wnioskowania. Umiejętności te są bazą, dzięki której Uczeń może poradzić sobie w każdym systemie nauczania.

W naszej szkole nie zadajemy prac do wykonania w domu. To szkoła ma być miejscem gdzie dziecko poznaje i utrwala materiał. Wraz z informacjami opisowymi o dziecku Rodzic otrzymuje jedynie zalecenia związane edukacją i funkcjonowaniem dziecka. Z reguły jest to codzienne czytanie oraz wykorzystywanie umiejętności zdobytych w szkole w praktyce.