Zapewniamy dzieciom najlepsze warunki do zdobywania wiedzy i kształcenia różnorodnych umiejętności. Dbamy o staranne wychowanie i indywidualny rozwój naszych uczniów.
W ramach czesnego zapewniamy:
  • zajęcia dydaktyczne,
  • opiekę świetlicową,
  • opiekę psychologa,
  • wodę źródlaną, owoce, warzywa.
Wpisowe: 1500 zł.
Czesne: 1500 zł.
Wyprawka 500 zł.