Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori „HORME” jest szkołą z klasami 0 - 3, pracującą według założeń metody stworzonej przez Marię Montessori.

 

Szkoła Montessori HORME jest szkołą niepubliczną. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej – podlegamy nadzorowi pedagogicznemu, uczniowie pracują w oparciu o program, który łączy w sobie podstawę programową i metodykę Montessori.

 

Nasza szkoła powstała w 2018 roku. Szkoła prowadzi trzy kameralne klasy - maksymalna ilość Uczniów w klasie wynosi 20. W całej szkole uczy się 60 Uczniów.

 

 

Uczniowie, zgodnie z montessoriańską zasadą, są mieszani wiekowo. Sprzyja to wzrastaniu w szacunku do drugiego człowieka, rozbudzaniu empatii, pracy własnym tempem a nie narzuconym przez rówieśników.

 

Nasza szkoła otwarta jest dla Uczniów 12 miesięcy w roku.