Nauczyciele pracujący w Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori HORME to osoby pełne pasji i zaangażowania. Posiadają doświadczenie w pracy w innych placówkach Montessori. Ciepłe serce i otwarty umysł to coś co wyróżnia ich spośród innych.

 

Dbamy, by byli bardzo dobrze wykształceni, posiadali kursy związane z metodyką Montessori. Oprócz nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, w naszym zespole znajdują się nauczyciele języka angielskiego, języka hiszpańskiego, języka polskiego, przyrody, religii oraz nauczyciele wspomagający – pedagodzy specjalni ze specjalizacją oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna, logopedzi, fizjoterapeuta prowadzący zajęcia terapii integracji sensorycznej oraz psycholog prowadzący trening umiejętności społecznych.

 

Kadra pedagogiczna to grono osób, które nieustannie poszerza swoje wiadomości i kompetencje, by jak najpełniej być dla Uczniów przewodnikiem, a dla Rodziców wsparciem.