15 listopada 2021

Pierwsza Wielka Lekcja Montessori

Maria Montessori zachęcała, żeby na na świat patrzeć szeroko i z różnych perspektyw. Bardzo pomocne są w tym montessoriańskie Wielkie Lekcje. Pierwsza z nich to Powstanie Wszechświata - w takiej uczestniczyliśmy całą społecznością szkolną. Od wielkiego wybuchu, powstania atomu, tworzeniu się galaktyk, gwiazd i planet, po powstanie kontynentów na naszej planecie. Pierwsza Wielka Lekcja jest bardzo widowiskowa – brokat, wybuchy, szklane kulki... Przeżywaliśmy ją w dużym skupieniu i ciszy. Wielkie Lekcje Montessori to pokaz, zaproszenie do tajemniczego świata wiedzy. Ma za zadanie zainspirować Uczniów, zachęcić do poszukiwań, pytań, samodzielnej pracy i pomysłów na własne działania.