Plan dnia

Szkoła pracuje w godzinach 6:30 – 17:30. Zajęcia edukacyjne zaczynają się o godzinie 8.00, a kończą o godzinie 15.00. Plan dnia zawiera wyjście poza teren szkoły (spacer, plac zabaw, itp.). Przerwy w czasie pracy własnej Uczeń ustala samodzielnie, w zależności od potrzeb. Od godziny 15.00 do 17.30 odbywają się zajęcia dodatkowe oraz świetlica.